Når smeltevandet lægger låg på fjorden - gletsjerens betydning for livet i havet

I denne undersøgelse laver du en model af to Grønlandske fjorde, som modtager vand fra gletsjere. Dette vand kaldes smeltevand. Du undersøger, om den livgivende cirkulation af vandet i fjorden påvirkes af, om smeltevandet løber ud i fjorden som en almindelig flod, eller om smeltevandet pibler ud som en undersøisk flod ved bunden af fjorden.  

Det undersøiske smeltevand er almindeligt i fjorde, hvor gletsjerens front ligger ude i fjorden. Men hvad sker der, hvis gletsjeren trækker sig tilbage til landjorden som konsekvens af et varmere klima? Hvordan vil en ændret vandcirkulation i fjorden påvirke økosystemet der? 

  

Vi anbefaler, at du læser om gletsjere og smeltevand inden undersøgelsen. Du kan også supplere med en anden undersøgelse: "Alger og næringsstoffer", hvor du kan lære, hvordan algevækst og fjordens fødekæde er afhængige af næringsstoffer i de øverste vandlag.

  

Overblik over undersøgelsen

Indhold Aktivitetstype Tid
Aktivitet 1 Undersøgelse af smeltevands betydning for fjorden Undersøgelse, modellering 30 min.
Aktivitet 2  Arbejdsspørgsmål Perspektivering 10 min.

  

 

 • Vandkande med 1,3 liter postevand 
 • 2 ens målebægre (500 ml) 
 • 1 lille skål (ca. 300 ml) 
 • 30 g salt 
 • En vægt 
 • 2 teskeer 
 • 1 ske med langt skaft 
 • Rød konditorfarve (kan udelades)
 • Blå konditorfarve 
 • 1 sprøjte (~60 ml) med tilhørende slange 

  

Billede af førnævnte udstyr
Udstyr

 

  

Undersøgelse 1: Smeltevands betydning for fjorden

Lav havvand

Alt vandet i denne undersøgelse skal have den samme temperatur. Derfor bør du starte med at fylde vandkanden med alt det vand, du skal bruge og derefter kun bruge vandet derfra.  

1. Hæld 300 ml vand fra vandkanden over i den lille skål og stil skålen til side til senere. Vandet i skålen repræsenterer smeltevand fra en gletsjer. 

2. Du har nu 1 liter vand tilbage i din vandkande. Brug vægten til at afmåle 30 g. salt. Hæld saltet over i vandkanden og rør grundigt rundt indtil saltet er opløst. Saltkoncentrationen, du har lavet, er almindelig for havvand. 

3. Bland ca. ¼ teske rød konditorfarve i dit saltvand. Rør grundigt rundt så blandingen er ensartet. 

4. Fordel det røde saltvand ligeligt i to identiske målebægre. De to bægre er en model for to Grønlandske fjorde.

Dit hjemmelavede havvand der nu er rødt. Dette er dine to grønlandske fjorde.
Dine to "grønlandske fjorde"

  

Smeltevandsflod

Du skal nu tilsætte ”smeltevand” på to forskellige måder i de to ”fjorde”: 

1. Find den lille skål med vand, som du startede med at lave. Hæld nogle dråber blå konditorfarve i skålen. Rør rundt. 

2. Sæt slangens ende ind i spidsen på sprøjten. 

Slangen sættes ind i sprøjtens spids.
Slangen sættes ind i sprøjtens spids.

3. Hold den anden ende af slangen ned i bunden af det blå vand. Træk i stemplet på sprøjten for at suge det blå vand op i sprøjten, indtil den er fuld. 

Fyld sprøjten med blåt
Fyld sprøjten med blåt "smeltevand fra en gletsjer"

4. Forestil dig, at vandet i slangen er en flod med smeltevand fra en gletsjer. Floden løber i dalen ud mod fjorden, hvor den rammer fjorden i vandoverfladen. 

5. Vælg et af de røde bægre. Hold slangen vandret i overfladen af det røde vand på samme måde, som når en flod løber ud i en fjord. Sprøjt langsomt og forsigtigt det blå vand ud på den røde overflade ved at presse på sprøjtens stempel. Stop med at trykke på stemplet inden der kommer luftbobler. 

Det blå smeltevand sprøjtes forsigtigt ud langs med vandoverfladen
Det blå smeltevand sprøjtes forsigtigt ud langs med vandoverfladen (set oppefra og forfra)
  
Spørgsmål:
 • Hvad observerer du?
 • Diskuter, hvorfor vandsøjlen i bægeret ser ud, som det gør
 • Hvad tror du, der vil ske, hvis du tilsætter det blå vand bed bunden af det bæger i stedet for ved overfladen? Formuler en hypotese og skriv den ned.

  

Smeltevand langs bunden

1. Fyld igen sprøjten med blåt vand. 

2. Du får nu mulighed for at teste din hypotese: Stik slangen forsigtigt ned mod bunden i det andet røde bæger. Prøv at holde slangen vandret langs bunden. Du skal nu trykke på langsomt og forsigtigt på sprøjtens stempel for at frigive blåt vand i bunden af det røde bæger på samme måde, som en gletsjer sender smeltevand ud langs bunden, når gletsjerfronten ender i fjorden. Stop med at trykke på stemplet inden der kommer luftbobler. 

Det blå smeltevand sprøjtes forsigtigt ud ved bunden
Det blå smeltevand sprøjtes forsigtigt ud ved bunden
  
Spørgsmål
 • Hvad observerer du?
 • Er din hypotese afkræftet eller bekræftet?
 • Diskuter årsagerne til, hvorfor vandsøjlerne i de to bægre ser ud, som de gør.

  

Resultat: I det venstre bæger er der en tydelig lagdeling i vandsøjlen. I det højre bæger er de to forskellige vandmasser opblandet.
Resultat: I det venstre bæger er der en tydelig lagdeling i vandsøjlen. I det højre bæger er de to forskellige vandmasser opblandet.
Opblandet blår saltvand i højre glas og en tydelig blå lagdeling i glasset til højre.
Alternativ: Du kan vælge ikke at tilsætte rød farve til dit saltvand. Det kan være lidt nemmere at se lagdelingen (højre) og opblandingen (venstre), når man kun tilsætter blå farve til smeltevandet. 

  

 

 • Hvorfor er det vigtigt for livet i for fjordene i Grønland at gletjserne også sender smeltevand ud langs bunden af fjorden? Læs gerne teksten: Gletsjerne booster livet i fjordene, hvis du er i tvivl om svaret.
 • Lav en skitse af et økosystem i havet fra Grønland. Start med de laveste led i fødekæden, og sæt alle de typer af dyr og alger ind som I kan komme på eller finde frem til.
  • Hvem spiser hvem?
  • Hvad er algernes rolle?
  • Hvad er bakteriernes rolle?

 

  

Undersøgelsen er udviklet af Inger K. Seierstad ved Cirkus Naturligvis, Københavns Universitet efter indledende samtaler med Thomas Juul Pedersen ved Grønlands Naturinstitut. Novo Nordisk Fonden har bidraget til finansieringen.