Supplerende materiale

Fokus på klimaforandringerne i vores tid og i fortiden har mange forgreninger ud i forskningsverdenen.Der er blandt andet de hårdføre is- og klimaforskere, som tilbringer månedsvis på Indlandsisen i Grønland med at bore viden ud af oldgammel is og analysere det, så vi alle kan blive klogere på  klimasystemets historie og fremtidsudsigter. Læs mere om deres arbejde her:

Center for is og klima fra Niels Bohr institutet deler rigtig meget viden om, og forskning i klimaforandringer på deres hjemmeside.

Aktiviteter der kan bookes til din klasse i udskolingen - vi kommer på besøg hos jer


I Cirkus Naturligvis kan vi tilbyde alle skoler på Sjælland og Øerne at komme på besøg med undersøgelsesbaserede aktiviteter der tager afsæt i forskningen i klimaforandringer på Københavns Universitet:

Et hav af forandringer

Biologer følger fx. tæt, hvordan ændringer i temperatur, vandets pH-værdi, ismængder og sæsonforandringer påvirker forskellige levende organismer og hele økosystemer.