Om hjemmesiden

Har du spørgsmål eller henvendelser omkring hjemmesiden, så skriv til os på mailen: skoletjenesten@science.ku.dk

 

Tak til

Sune Olander Rasmussen, Lektor ved Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet for løbende sparring, ideer og det uvurderlige faglige backoffice på alt om is og klimaforskning.

Helle Astrid Kjær, Adjunkt ved Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet, for bidrag til iskerneøvelsen og for at åbne forskningsfeltet, ved at stille op til videointerview.

Laura H. RasmussenPh.d.-studerendeved CENPERM, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning for at åbne  forskningsfeltet omkring permafrost og bidrage til udvikling af praktiske og teoretiske øvelser

Lena Hermesdorf  Ph.d.-studerende ved CENPERM, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, for gode ideer og værdifuld sparring på undersøgelserne omkring permafrost.

Thomas Juul-Pedersen Lektor, ved Grønlands Naturinstitut, for god sparring til undersøgelserne, og for at få lov til at låne explainerfilmen om gletsjernes betydning for livet i fjorden til dette materiale.

Inger Kathrine Seierstad, Projektleder, for på kort tid at få bragt alle de ovenstående personer i spil, sammen med sin egen stærke faglighed, gode ideer og ukuelige gåpåmod. Det har været sjovt!Indhold

På denne side findes inspirationsfilm, korte artikler, interviews med forskere og forslag til undersøgelser og eksperimenter, du kan give dig i kast med. Hele temaet om klimaforandringer går på tværs af naturfagene, og det betyder at det er muligt at benytte det som inspiration til den fælles naturfagsprøve i 9. klasse.

Dette materiale har fokus på de store klimasystemer, som der bliver forsket i på tværs af fagområder i hele verden, også på Københavns Universitet. Det kan man blandt andet opleve ved Center for Is og Klima  på Niels Bohr Institutet og Center for PermafrostInstitut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Baggrund

Som en del af indsatsen omkring Cirkus Naturligvis ved SCIENCE, Københavns Universitet, udvikles og leveres et digitalt undervisningstema hvert år i de fem år, fra 2017-2021, Novo Nordisk Fondens bevilling løber.

Målsætningen er at tage et tidsvarende og relevant tema op, og formidle det på en måde, der indbyder til fordybelse og praktisk eksperimentelt arbejde på den enkelte skole. Cirkus Naturligvis indsats ude på skolerne har en geografisk begrænsning. Det vil digitale læremidler i nogen grad kunne udvide.

Cirkus Naturligvis er et løbende program der er bygget op omkring en målrettet formidlings- og undervisningsindsats til grundskolens naturfag ude på skolerne fra SCIENCE, Københavns Universitet. Det har eksisteret siden årtusindeskiftet.

Formål og målsætning

Formålet med det digtitale materiale er at skabe opmærksomhed omkring et fagligt emne der kan benyttes af grundskolens ældste elever, som afsæt for praktiske undersøgelser og projektarbejde på tværs af naturfagene. Det kan også fungere som inspiration til et projekt, der kan benyttes til den fællesfaglige naturfagsprøve til 9. klasses afgangsprøve.

Målsætningen er at sætte den viden som de naturvidenskabelige forsker bringer frem, i spil i de undersøgelser og aktiviteter som eleverne bliver opfordret til selv at prøve kræfter med.

Målgruppe

Materialet, opgaver og forsøg er målrettet til de ældste elever i grundskolen og evt. som inspiration til grundforløb på ungdomsuddannelserne. Med den rette facilitetering kan nogle af aktiviteterne også benyttes i mellemtrinnet.

Samarbejdspartnere og finansiering

Dette materiale kunne ikke været skabt uden den værdifulde sparring og stærke bidrag, som er leveret fra forskere på Center for Is og klima, samt Center for Permafrost, ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Materialets tilblivelse er finansieret af midler fra Novo Nordisk Fonden og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Ideudvikling og projektledelse, har ligget hos Cirkus Naturligvis ved SCIENCE Kommunikation, Københavns Universitet.

Videoproduktion og samarbejde med Madeclear om animationsfilm har ligget hos SCIENCE Kommunikation, Københavns Universitet.