Beskidt is

Du har sikkert hørt det før, at gletsjerne smelter med rekordfart. Hvis al indlandsis i Grønland smelter, så vil havniveauet i verdenshavene stige med ca. 7,4 meter. Skulle det ske, vil det betyde, at danske byer såsom Vejle, Aabenraa og Odense samt storbyen New York vil blive oversvømmede, da disse byer ligger lavt i forhold til havniveauet.

Hvid sne tilbagekaster meget sollys og har derfor en høj albedo. Denne farve har det meste af Indlandsisen i Grønland
En overflade med ren hvid sne tilbagekaster meget sollys og har derfor en høj albedo.

 

Sort eller hvidt                                                     

Hvorfor er det så, at isen i Grønland smelter hurtigere end nogensinde? Når vi lukker øjnene og tænker på Grønland, så forestiller mange af os nok et bølgende hvidt landskab dækket af sne og is, som fortsætter ud i det uendelige. Og det er sådan set rigtigt nok.

Der er alligevel sket noget de seneste årtier. Indlandsisens overflade er blevet mørkere. Det er især gletsjerne ude langs kanten af Indlandsisen, der er blevet mørkere end tidligere. Det er der flere grunde til.

For det første, så skyldes det, at der er mere smeltning nu end tidligere, på grund af det varmere klima. Når sneen falder over Grønland, er overfladen hvid af sne, men i løbet af sommerhalvåret bliver sneen og isen mørkere. Den mørkere farve skyldes, dels at gammel og våd sne er mørkere end helt ny sne og dels, at is, der smelter, ofte har flere små støv- og sandkorn i overfladen, fordi vandet løber væk, mens de små partikler bliver liggende på isoverfladen.  

gletjser med partikler på overfladen som nedsætter albedoen og øger optagelsen af energi fra sollyset.
Billede af gletsjer fra Sydgrønland med partikler på overfladen.

For det andet, skyldes farveændringen sorte sodpartikler, som bliver ført med vinden fra blandt andet kuldrevne el- og kraftvarmeværker, og falder med nedbøren på Indlandsisen. Derudover kommer der også sodpartikler fra skovbrande.

 

Hvad er sod?

Sod er små partikler af kulstof, som dannes ved forbrænding af organisk materiale under ufuldstændig (iltfattige) forhold. Sod dannes ved for eksempel skovbrande og afbrænding af fossile brændstoffer, træer og anden biomasse. Sodpartikler er små og lette og kan fragtes med atmosfæriske vinde over tusindevis af kilometer førend de falder ud af atmosfæren og aflejres på jordoverfladen – eller på for eksempel på Indlandsisen i Grønland.

Du kan se hvordan sodpartiklerne bliver ført med vinden i denne simulering af NASA.

 

 Grønt og rødt – algerne vil også være med

For det tredje, har de stigende temperaturer har også gjort det lettere for alger at vokse på sne- og isoverflader i Arktis.

Farveændringen medfører, at isen smelter hurtigere end ellers, da farveændringen påvirker det, som hedder albedoeffekten - denne kan du læse mere om her.  

Camilla Kampen har i 2021 forsvaret sit kandidatspeciale, der har fokus på algers effekt på albedoen på Indlandsisen. Forskningsarbejdet er foregået ved Biologisk Institut, Københavns Universitet.

 

Kilder og forslag til videre læsning

 Klimaeffekt af sod i luft og sne i Arktis, Dansk Kemi

Aktuel Naturvidenskab der forklarer albedo

DR: Grønlands grå og beskidte indlandsis smelter hurtigere

SERMITSIAQ: Alger får isen til at smelte